Oluline info koroonaviiruse leviku vältimiseks

 

Käina huvikool alustas kooliaastat tavapärase kontaktõppega. Distantsõppele (ka osalisele) ülemineku vajadus otsustakse lähtuvalt olukorrast. Tähtis on siiski silmas pidada mõningaid käitumispõhimõtteid seoses koroonaviiruse levikuga:

 • Nii õpilased, õpetajad kui kooli muu personal peavad pöörama kõrgendatud tähelepanu oma tervisele. Respiratoorsete haigustunnuste ilmnemisel (köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne) on kõigil huvikooli tulek keelatud.
 • Kui õpilane haigestub huvikoolis viibides, tuleb pöörduda õpetaja poole, kes teavitab sellest kooli juhtkonda. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid.
 • Haigestunu isoleeritakse teistest, talle antakse kirurgiline mask, kui tema terviseseisund silmnähtavalt halveneb võetakse koheselt ühendust häirekeskusega (112).
 • Juhul, kui kinnitust on leidnud COVID-19 diagnoos, tuleb teavitada sellest ka huvikooli.
 • Kui peres on keegi nakatunud või olnud  lähikontaktis COVID-19 viiruse kandjaga, tuleb  jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.
 • Puhkusreisidelt tulnud lapsed või lapsed kelle vanemad on tulnud kõrge nakatumisprotsendiga riikidest peavad  jääma samuti koju 14 päevaks.
 • Kui õpilasel ei ole võimalik kontakttunnis osaleda, kuid üldine enesetunne võimaldab (on vaid köha, nohu, kerge kurguvalu vm)  tuleb osaleda distantsõppel ning teavitada sellest õpetajat hiljemalt tunnile eelneval päeval.
 • Järgida tuleb head kätehügieeni – pesta käsi hoolikalt seebiga ja vajadusel desinfitseerida.
 • Käte desinfitseerimise võimalus on maja kõikide sissepääsude juures, klubiruumis ja ülemises garderoobis.
 • Vähendada lähikontaktide hulka ja viibida ruumides hajutatult.
 • Huvikoolis tuulutatakse klassiruume iga tunni järel.
 • Vähemalt kord ööpäevas teostatakse pindade märgpuhastust ja üldkasutatavate pindade desinfitseerimist.

Kõik soovijad saavad enda telefoni alla laadida koroonaäpi "Hoia", mis on üks täiendav tõhus vahend selleks, et võimalikke nakkuslikke kontakte vähendada ja viiruse levikut pidurdada. Äpp hoiatab inimest juhul, kui tema telefon on olnud hiljem COVID-19 positiivse proovi andnud inimesele tema nakkusohtlikul ajal lähemal kui 2 meetrit kauem kui 15 minutit. Täpsemat infot leiab veebilehelt www.hoia.me

Püsime terved!

Ly Meldorf

Direktor

Palume vastata Hiiumaa valla huviringide küsitlusele!

 

Algas registreerimine Käina osavalla suvisesse noorte lühimalevasse 2020!

           

Kiirustage, gruppi mahub vaid 8 noort! Registreerimine kestab kuni 26. juulini 2020.  Noorte lühimalev  toimub 31. juuli- 2. august 2020

Malevasse ootame noori vanuses 13 – 17 eluaastat. Lühimalevasse registreerimiseks täitke ära malevasse registreerumise avaldus. Täidetud ja allkirjastatud avaldus saata e-posti aadressil anna.lipp@hiiumaa.ee.

Käina valla noorte töömalevat korraldab Käina noortekeskus. Malev toimub grupi täitumisel (min. 6 noort). Kui kandidaate on rohkem kui kohti malevas, teevad valiku avalduste hulgast juhendajad ning malevasse kandideerijad saavad vastuse hiljemalt 27. juuliks.

Malev on ööbimiseta, vajadusel korraldame transpordi tööle ja koju.

Töö toimub Kaina alevikus, valdavalt kultuurisündmuste korraldusmeeskonnas. Töötame kuni 7 tundi päevas.

Lisainformatsiooni saab küsida telefonil 55631632 või e-postilt anna.lipp@hiiumaa.ee.

 

KÄINA HUVI- JA KULTUURIKESKUS

 

EKSAMID

1.juuni kell 13.30 solfežo lõpueksam – Ilona Sedrik

3.juuni kell 16.00 flöödi üleminekueksam – Karl Kustas Toimra

4.juuni kell 16.00 kunsti lõpueksam – Liisu Kase, Mari-Liis Toomemäe, Kertu Liisa Põtter, Lisanna Pruul

5.juuni kell 17.00 viiuli üleminekueksam – Hildegard Martin

kitarri lõpueksam – Ilona Sedrik

8.juuni kell 12.30 klaveri üleminekueksam – Emil Juhani Puttonen, Refael Elmi,Anni Hiiemets, Karoliina Käsn

 

ÜRITUSED

5.juuni kell 17.00 viiuliõpilaste ettemäng – Arvo

9.juuni kell 16.00 plokkflöödiõpilaste ettemäng - Malle

10.juuni kell 17.30 klaveri- ja lauluõpilaste kontsert lapsevanematele – Olesja

11.juuni kell 18.00 lõpuaktus

Info lapsevanematele

Käina huvikoolis on alates 18.maist võimalus osaleda kontakttundides. Tundide läbiviimisel ja ruumide desinfitseerimisel lähtume Haridusministeeriumi nõuetest.

Esialgu toimetame tasa ja targu, seda just rühmatundide osas ning seetõttu ei toimu esimesel nädalal solfitunde ja kunsti- ning tantsuosakonna õpilased saavad koolis käia ühel korra nädalas 2x45 minutit.

Palume erialaõpetajale teada anda, kas Teie laps jätkab distantsõppega või tuleb huvikooli kohale ning seejärele saate kokkuleppida täpsed tunni ajad.

Kui on küsimusi, siis pöörduge julgelt.

Ly Meldorf

Käina HK direktor

ly.meldorf@hiiumaa.ee

Õppetasud

Seoses distantsõppele üleminekuga muutuvad aprillikuust lapsevanemate poolt makstavad õppetasud.

Muusikaosakonnas jätkub õppetöö samas mahus, seega jääb õppetasu kehtima, 20 eurot kuus.

Kunstiosakonnas jääb õppetasu kehtima ainult huvikooli lõpetajatel 16 eurot, teistel tasu kaob. Õppetöö jätkub praegusel meetodil.

Tantsuosakonnas õppetasu kaob, samas õpetajatega kontakt säilib.

Kui on küsimusi või mõni mure, siis pöörduge julgelt erialaõpetaja või direktori poole.

Ly Meldorf

Käina HK direktor

Hea koolipere!
Esimene koduõppe nädal meie huvikoolis on selja taga ja tahan koos õpetajatega teid tänada mõistva ning tegusa suhtumise eest. Täname, et suutsite sellises olukorras kiiresti luua kodudes distantsõppe tingimused. Muusika erialadel sai õppetöö ilusti jätkuda, kahjuks on keerulisemas seisus kunsti- ja tantsuõppe õpilased, sest peavad tegema palju iseseisvat tööd ja pikas perspektiivis ei ole see jätkusuutlik. Samas nuputame uusi võimalusi ja oleme avatud teie ideedele. 
Arusaadav, et kõikidel ei ole olnud jaksu ja võimalust õppeprotsessiga alustada. Oleme õpetajatega leppinud kokku, et õpe jätkub vastavalt õpilase ja tema pere võimalusi ning soove arvestades. Püüame olla võimalikult paindlikud ja seetõttu kutsume üles murede ning probleemide korral pöörduma oma erialaõpetaja või direktori poole, et saaksime olla arvestavamad.
Lõpetuseks soovin kõikidele rõõmsat meelt, tervist ja püsime ilusti kodus, siis saame kiiremini jälle kokku!

Ly Meldorf

Käina huvikooli direktor 

Käina huvikool distantsõpe

Muusikaosakond

Õpetajad võivad kasutada erinevaid võimalusi, et õpilasele sobivaim meetod välja valida.

1) Videotunnid läbi messengeri või skype – kord või kaks nädalas, eelnevalt kokkulepitud aegadel.

2) Salvestamine - õpilane saab täpse tööjuhised, millele harjutamisel tähelepanu pöörata. Tagasiside saamiseks salvestab ta mobiiltelefoniga antud lõigu või terve loo. Seejärel saab õpetaja seda mõne suhtusvahendi kaudu õpilasega analüüsida.

3) Valmistada igale vanuseastmele ette väikseid ülesandeid - kuulata läbi teos või lugeda mõnest interpreedist, heliloojast, kontsertsaalist – õpetaja küsib selle kohta 2-3 lauset kokkuvõtet, et veenduda kas ülesanne täidetud

4) Õpilane peab päevikut, kus on kirjas, kui kaua ta midagi harjutas.

5) Õpilane peab videopäevikut – õpetaja annab tagasisidet ja järjest uusi ülesandeid.

5) Õpetaja peab VLOG-i – mida siis õpilased saavad järgida.

6) Solfiõpilased laevad alla vabavara programmi Piano Ear Training, eriti hea on selle peal treenida intervallide kuulamist.

7) Lisaks on solfilastel käes kodused ülesanded ja saavad harjutusi teha musictechteacher.com 

8) Õpetaja saadab meilile noodid, kellel printimise võimalust ei ole, neile prindime välja ja anname lapsevanemate kaudu koju kaasa.

Kunstiosakond

1) Kunstikooli NOOREMAD õpilased saavad oma ülesanded lapsevanemate kaudu; kui tekib küsimusi, vastab õpetaja telefonitsi.

2) Kunstikooli VANEMATE KLASSIDE õpilased saavad õpetajaga suhelda lisaks FB-le ka helistades või meili kaudu.

3) Kunstiosakonna LÕPETAJAD - nendega suhtleb õpetaja intensiivsemalt ja vastavalt vajadusele igal võimalikul viisil. Praegu tegelevad neile hetkel antud ülesannetega!

Tantsuosakond

1) Õpetaja salvestab lastele tantsu, mida õpilased saavad kodus video järgi õppida. Võiksid saata ka endast video, et oleks tagasiside.

2) Õpetaja saadab erinavaid tantsuvideosid, mida lapsed proovivad kodus järgi teha või vanu tanse meelde tuletada

3) Õpetaja saadab vanemale rühmale tansuteooria materjale ja hiljem saab selle põhjal kahooti mägida.

Koolil on olemas mitu arvutit, mida saame vajadusel välja laenutada. Andke oma soovist teada.

Täpsem info lapse eriala õpetajalt või direktorilt.

Ly Meldorf

Käina HK direktor 

ly.meldorf@hiiumaa.ee

Tel. 5346 3897

4-7. klassi solfiõpilased

Palun laadige endale alla programm, mille abil saate distantsilt solfedžot õppida https://download.cnet.com/Piano-Ear-Training-Free/3000-20414_4-77348092.html

Seejärele suhelge edasi õpetaja Siim Liigiga (liiksiim@gmail.com), et saaksite täpsed juhised.

Hea koolipere

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega riigis sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.


Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia huvikoolist kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja – materjalid.
Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Võtke julgelt ühendust oma eriala õpetajatega, kes juhendavad ja jagavad mõtteid koduseks harjutamiseks.
Edasine info Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse kodulehel.

 

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust!

Ly Meldorf

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse direktor

Telefon: 53463896

e-post: Ly.Meldorf@hiiumaa.ee