Õppemaks

 

Muusikaosakond (ka ettevalmistusklass)

20 eurot

Muusikaosakonna rühmaõpe

10 eurot

Kunstiosakond

16 eurot

Kunstiosakonna ettevalmistusklass

10 eurot

Tantsuosakond

12 eurot

Tantsuosakonna ettevalmistusklass

  8 eurot

 

Õppemaksu teade saadetakse iga kuu e-posti teel lapsevanemale.

Võimalik on sõlmida ka otsekorraldusleping.

Õppemaks tasutakse Hiiumaa Vallavalitsuse arvele a/a EE052200001120112550.

Infot õppemaksu kohta tel. 462 2887