KODUKORD

 

1. Noortekeskuses oled oodatud oma vaba aega sisustama. Sa võid kasutada noortekeskuse vahendeid, osaleda noortekeskuse üritustel.
2. Noortekeskuse vahendeid kasuta heaperemehelikult ja otstarbekalt, et ka pärast Sind saaksid teised külastajad neid kasutada. 
3. Ole viisakas ja abivalmis teiste keskuse külastajate ning noorsootöötajatega. 
4. Noortekeskuses olles vastutad oma isiklike asjade eest ise (mobiiltelefon, dokumendid, riided, kotid, võtmed jne). 
5. Korista enda järgi ja pane kasutatud vahendid oma kohale tagasi! 
6.  Joonistamiseks ja sodimiseks on paber, mitte seinad! 
7. Muusikat valides arvesta ka teiste kaaslastega ning muusika tugevust reguleerib noorsootöötaja. 
8. Kui Sa tahad noortekeskuses filmida või pildistada, siis pead ennem küsima noorsootöötajate käest, kas kõik on nõus sellega. 
9. Kui Sa märkad midagi ebatavalist, ohtlikku (tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, esemed jne), siis teata sellest koheselt noorsootöötajale. Ära hakka ise tegutsema! 
10. Ära puutu ja vii kaasa asju, mis ei kuulu Sinule! Leitud asjad vii noorsootöötaja kätte! 
11. Noortekeskuse vara varastades, rikkudes või lõhkudes, on Sul kohustus see tagastada, asendada või kinni maksta. 
12. Noortekeskuses ja selle lähiümbruses on keelatud suitsetamine! Noortekeskust külastades on keelatud kaasa võtta alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid, neid tarbida ning viibida alkoholi- ja narkojoobes noortekeskuses. 
13. Kui vajad abi või Sul on mure, siis võid julgelt pöörduda noorsootöötaja poole. 
14. Paku julgelt välja oma ideid! Noortekeskus toetab võimaluse ja sobivuse korral Sinu ettevõtmisi nõu ja jõuga! 
15. Oled oodatud noortekeskuses, kuid siin viibides pea kinni kodukorrast!